Teorija

44 pastraipa(-os)

5 valanda(-os) 15 minutė(-ės) mokslui

KELIŲ EISMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos (1-2 p.) 1 min.
II. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos (3 p.) 10 min.
III. Bendrosios eismo dalyvių pareigos (4-13p.) 8 min.
IV. Transporto priemonės vairuotojų reikalavimai (14-26 p.) 10 min.
V. Vairuotojų pareigos pėstiesiems (27-35 p.) 7 min.
VI. Pėsčiųjų pareigos (36-48 p.) 12 min.
VII. Keleivių pareigos (49-54 p.) 2 min.
VIII. Reikalavimai dviračių vairuotojams (55-66 p.) 10 min.
IX. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams (67-72 p.) 3 min.
X. Eismo reguliavimo signalai (73-80 p.) 12 min.
XI. Įspėjamieji signalai (81-93 p.) 8 min.
XII. Šviesos prietaisų naudojimas (94-98 p.) 3 min.
XIII. Važiavimo pradžia ir manevravimas (99-116 p.) 10 min.
XIV. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje (117-126 p.) 7 min.
XV. Važiavimo greitis (127-135 p.) 12 min.
XVI. Lenkimas ir eismas juostose (136-140 p.) 4 min.
XVII. Sustojimas ir stovėjimas (141-153 p.) 13 min.
XVIII. Važiavimas per sankryžas (154-167 p.) 7 min.
XIX. Eismas per geležinkelių pervažas (168-173 p.) 5 min.
XX. Eismas automagistralėse ir greitkeliuose (174 p.) 2 min.
XXI. Eismas gyvenamojoje zonoje (175-178 p.) 2 min.
XXII. Maršrutinio transporto pirmenybė (179-182 p.) 2 min.
XXIII. Neįgaliųjų transporto priemonių eismas (183-185 p.) 2 min.
XXIV. Specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumai (186-188 p.) 5 min.
XXV. Keleivių vežimas (189-195 p.) 6 min.
XXVI. Saugos diržų ir kitų saugos priemonių naudojimas (196-206 p.) 7 min.
XXVII. Krovinių vežimas (207-213 p.) 5 min.
XXVIII. Transporto priemonių vilkimas (214-218 p.) 4 min.
XXIX. Eismo dalyvių pareigos įvykus eismo įvykiui (219-222 p.) 4 min.
XXX. Transporto priemonių reikalavimai (223-235 p.) 7 min.
XXXI. Baigiamosios nuostatos (236 p.) 1 min.

KELIO ŽENKLAI

KINTAMOS INFORMACIJOS KELIO ŽENKLŲ PAVYZDŽIAI

KELIŲ ŽENKLINIMAS IR JO CHARAKTERISTIKOS

RANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRIAMIEJI IR INFORMACINIAI ŽENKLAI TRANSPORTO PRIEMONĖSE